Stočna hrana

Stočna hrana

Gebi proizvođač stočne hraneGebi proizvođač stočne hraneGEBI proizvodi stočnu hranu, smeše i predsmeše za tov svinja, goveda i živine, premikse i razne dodatke stočnoj hrani. Iskustvo i tehnologija preduzeća GEBI garantuju da se na tržište plasira roba vrhunskog kvaliteta, a isto važi i za paletu usluga među kojima su najvažnije: recepture po posebnim zahtevima kupaca, savetodavne usluge i različite vrste pomoći stručnjaka preduzeća na terenu.

Roba se isporučuje uvrećana (vreće od 10, 20 i 40 kilograma) ili u rinfuzi.

Zahvaljujući brzoj dinamici poslovanja i planiranoj proizvodnji uvek sveža roba izlazi na tržište.

Gebi stočna hranaGebi stočna hrana

Gebi stočna hranaGebi stočna hrana